အေမရိကန္ သံတမန္အဖြဲ႔  သက္​ကယ္​ျပင္​ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္​းကို သြားေရာက္ | DVB