က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ရသည့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေဆး႐ံု အခ်ိန္မီပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့ | DVB