ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ေလ်ာ့ေပး | DVB