ခ်င္းမိုင္တြင္ အုပ္စုဖြဲ႔ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလူငယ္ ၂၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB