ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕က ပါးရဲထိုးထားသည့္ အေမအိုအလွ (ဓာတ္ပံု) | DVB