ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ပဲြေတာ္အတြက္ စီစီတီဗီြကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ၿပီး လုံၿခဳံေရးတိုးျမႇင့္ | DVB