ေက်ာက္မဲတြင္ ကၽြဲတင္ကားအပစ္ခံရၿပီး လူ ၁ဦးေသဆံုး၊ ကၽြဲ ၂ ေကာင္ဒဏ္ရာရ | DVB