ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ေရးစံႏွင့္အညီ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ဟု ေကာ္မရွင္ေၾကညာ | DVB