ကန္ပက္လက္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အႏုိင္ရ | DVB