ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အန္အယ္လ္ဒီက ၆ ေနရာ အႏုိင္ရ၊ ကန္ပက္လက္မဲရလဒ္ မထြက္ေသး | DVB