A d v e r t i s e m e n t With Us

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲ႐ုံပိတ္သိမ္းၿပီ၊ မဲစတင္ေရတြက္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၄၃၄ ေယာက္ရွိတဲ့အထဲက လူေပါင္း ၉၁၁ ေယာက္မဲေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ ညေန  ၄ နာရီမွာ မဲ႐ုံပိတ္လုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး မဲစတင္ေရေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ထဲက ရပ္ကြက္၂ ခုမွာ မဲ႐ံု ၂ ႐ံုဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္မဲ႐ံုမွာ ၇၄၆ ေယာက္၊  မိသားစုရပ္ကြက္ မဲ႐ံုမွာ ၆၈၈ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ မိသားစုရပ္ကြက္မဲ႐ံုမွာ ႀကိဳတင္မဲ ၉ မဲရွိၿပီး ရဲရိပ္သာမဲ႐ံုမွာ ႀကိဳတင္မဲ ၁၂ မဲရွိပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္မွာ  ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၈ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈ ေယာက္၊ တသီး ပုဂၢလကိုယ္စားေလာင္း ၁ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ၉ ေယာက္ ဝင္ၿပဳိင္တာ ျဖစ္ၿပီး  ျပည္နယ္တိုင္း ၉ ခုမွာ က်င္းပတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အနည္းဆံုးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အခုက်င္းပတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၇ ေယာက္ ဝင္ၿပဳိင္တာျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္မွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ေယာက္ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္း ၂ မဲဆႏၵနယ္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကေတာ့  ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၅၅၂ ေယာက္၊ မဲေပးသူ ၉၆၃ ေယာက္နဲ႔ မဲေပးမႈရာခိုင္ႏႈန္း ၆၂.၀၅ ရွိခဲ့ၿပီး မဲရလဒ္အေနနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီက ၅၄၈မဲ ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါက ၄၀၄ မဲနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up