A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲအေဟာင္းက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၈၄၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၁၁၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။  မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၆၀၀၀ ကေန ၈၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိျပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္ နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂၃၀၀  က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီအေဟာင္းက ၁ အိတ္ကို ၆၈၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၉၅၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၃၅၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၁၇၀၀၀၀ ကေန ၁၈၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၆၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၅၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ေအာင္လံ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂၈၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၁ အိတ္ကို ၂၂၅၀၀၀ ကေန ၂၄၅၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၄၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၈၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ေအာင္လံ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို  ၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၁ အိတ္ကို ၁၆၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀၀  က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၅၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁၇၁၀ ကေန ၁၇၂၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတာယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၇၅၀ ကေန ၁၇၆၀ ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၄၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up