မဲေဆာက္တြင္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB