ဂ်ိဳဆြန္းေခတ္ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားအေၾကာင္း ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္-Rampant (႐ုပ္သံ) | DVB