ရွီအိုက္မီးနင္းပြဲေတာ္ ျပည္ၿမဳိ႕တြင္က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB