ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၄၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၅၉ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၁၈ ဒသမ ၈ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၈၀ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၂၂ ဒသမ ၅၁ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၆၉ ဒသမ ၉၇ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၆ ဒသမ ၇၂၆ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)

//
More News
Up