A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲအေဟာင္းက ပိႆာ ၆ဝ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၇ဝ၄ဝဝဝ  ေပါက္ ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၉ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၆၅ဝဝဝ ကေန ၇၁ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္ နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၆ဝဝ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီအေဟာင္းက ၁ အိတ္ကို ၅၃၅ဝဝ  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၉ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅ဝဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး တစ္အိတ္ကို ၄၅ဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၃၅ဝဝ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ၅၄.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၆၄ဝဝဝ ကေန ၇၂၄ဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၅ဝဝဝ ကေန ၈၂ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၉၆ဝဝ ေစ်းကြာ ျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲႀကီးက ၅၅.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁ဝ၅ဝဝဝ ကေန ၁၃ဝဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁ဝဝဝဝ ေစ်း တက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၂၃ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၇ဝဝဝ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၄၆ဝဝဝ ကေန ၁၄၇ဝဝဝ  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁ဝဝဝ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၄၄ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂ဝဝဝ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္က ၁ အိတ္ကို ၂ဝဝဝဝဝ ကေန ၂၁ဝဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁ဝဝဝဝ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၈ဝဝဝဝ ကေန ၁၉၅ဝဝဝ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၅ဝဝဝ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up