ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမဳိ႕သို႔ သြားေရာက္ | DVB