ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားပညာရွင္မ်ား၏ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းျပပြဲ က်င္းပ | DVB