ယီမင္တြင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ စက္႐ုံတ႐ုံထိမွန္၊ ၁၆ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံး | DVB