ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိ ၅ ဦးကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္အေရးယူ | DVB