ဆူးေလဆိပ္ကမ္းတံတားမ်ား ျပုျပင္ရန္ တင္ဒါေခၚ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ဆူးေလဆိပ္ကမ္းတံတားေတြကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္ေသတၱာေတြ ဆိုက္ကပ္နိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ ျပုျပင္ဖို့အတြက္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ေတြက အိပ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူလိုက္ပါတယ္။ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းတံတား အမွတ္(၁၊၂၊ ၃၊ ၄) တို့အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္ေသတၱာနွင့္ အေထြေထြကုန္စည္တင္သေဘၤာၾကီးေတြ ဆိုက္ကပ္နိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္ ျပုျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ကိုင္တြယ္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းနဲ့ ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ ဆက္စပ္ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ဖို့အတြက္ တင္ဒါကို အက္ဖ္အီးစီ ၂၀၀ နဲ့ ေခၚထားတာကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရန္ကုန္ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း႐ွိ ကမ္းပါးထိန္းေရကာတာတံတိုင္းကို  ျမစ္ဘက္ကို တိုးခ်ဲ့တည္ေဆာက္ဖို့ ေျမဖို့ဖိို့နဲ့ အဲဒီေျမေပၚမွာ အပန္းေျဖ အနားယူနိုင္ေရး ေနရာေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြနဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို့အတြက္ တင္ဒါကို အက္ဖ္အီးစီ ၁၀၀ နဲ့ ေခၚယူပါတယ္။ တင္ဒါပံုစံေတြကို  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္႐ုံးမွာ ဩဂုတ္ ၂၃ ရက္ကေန ၂၄ ရက္ေန့ထိ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဝယ္ယူတင္သြင္းနုိင္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

//
More News
Up