အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ ေအေအစီအဖြဲ႔မွ ကိုရဲမင္း အဖမ္းခံထားရ | DVB