မဟာခ်ိဳင္ေစ်းႀကီးတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆးခံရ | DVB