တရားမဝင္ စပါးတင္ပုိ႔မႈမ်ား တားဆီး၊ စပါးတင္ကား ၁၇ စီးကုိ ဖမ္းဆီး | DVB