သတင္းမွားမ်ားရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျဖန္႔ခ်ိသည့္  ျမန္မာေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ ၁၃ခုပိတ္သိမ္းခံရ | DVB