ဦးဝီရသူ သကၤန္းခြၽတ္၍ ေသနတ္ကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္မည္ | DVB