မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးကိစၥ လာအိုသမၼတႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဆြးေႏြး | DVB