သံတမန္ႏွင့္ အထူးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပး

သံတမန္နဲ႔  အထူးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးဖို႔အတြက္  လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းအေထာက္အထားေတြကို ေျဖေလ်ာ့ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (DO) ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒေကာ္မတီ (FAPC) အမွာစာနဲ႔  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာေတြကို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔  ေကာင္စစ္ေရးရာနဲ႔ ဥပေဒေရးရာဦးစီးဌာနထံသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္က စၿပီး ေပးပုိ႔ဖို႔ မလိုေတာ့တာလို႔ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူေစဖို႔ ခုလိုေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႐ုံးစာသာလိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးထံ ၿပီးခဲ့တဲ့လကတည္းက အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ေတြ၊ ပညာေတာ္သင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အားကစားသမားေတြနဲ႔ ျပည္ပသံ႐ုံး အသီးသီးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမယ့္  ဝန္ထမ္းနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ သံတမန္နဲ႔ အထူး ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-MOFA

//
More News
Up