ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Parkroyak မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းအဖဲြ (MCC)၊ ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (UN – Habitat)၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP)၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရး ဦးစီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတို႔က ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြကေန ရရွိမယ့္ ရလဒ္ေတြကေန ရာသီဥတု လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သဘာေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ၂၀၁၇ -၁၈ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၆ -၁၇ မွာ ၃.၃ ဘီလီယံနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွာေတာ့ ၁.၄ ဘီလီယံကို  ျပည္ပအကူအညီေတြယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦး စီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

More News
Up