ဘုိကေလးတြင္ အမ်ိဳးသား ၁ဦး မိေက်ာင္းဆြဲခံရၿပီး ေျခတဖက္ ျပတ္သြား | DVB