သာယာဝတီ အက်ဥ္းေထာင္၌ ေထာင္လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဖမ္းမိ | DVB