ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လင္းေခးတြင္ မုိးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္း၍ ေရႀကီးေန | DVB