ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၁ သိန္းခြဲကို မ်က္စိဆရာဝန္ ၁ ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးထား | DVB