ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တစီး သစ္ပင္ဝင္တုိက္၊ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB