ပလတ္စတစ္အိတ္ သံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကြမ္းယာေရာင္းသူမ်ားကုိ ​ေခၚယူသတိ​ေပး | DVB