အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ မိန္းကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပ | DVB