ရြာသာႀကီးေဆး႐ုံတြင္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြၿပီး စိတ္ေဝဒနာခံစားေနရသူ မ်ားျပားေန | DVB