အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား ခ်င္းမိုင္၌ေဆြးေႏြး၊ အန္စီေအလမ္းေၾကာင္းဆက္သြားမည္ဟု မူတူးေစးဖိုးေျပာ | DVB