လက္ပံေတာင္း သိမ္းဆည္းလယ္ေျမကိစၥ ေဒသခံမ်ားကုိ ေခၚယူေဆြးေႏြး | DVB