ျမင္းၿခံ မဲစာရင္​း ၾကည့္႐ႈသူမရွိဟု ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေျပာ | DVB