လကမၻာကို ပထမဆံုးေျခခ်ခဲ့သူအေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္အေျချပဳ႐ုပ္ရွင္-First Man(နမူနာ) | DVB