ဧရာမမိေက်ာင္းအစစ္ျဖင့္ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ထိုင္း႐ုပ္ရွင္ကား-The Pool (နမူနာ) | DVB