ဖားကန္႔တြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ားကို စိစစ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနဟု နယ္လံု၀န္ႀကီးေျပာ | DVB