ေကအန္ယူ မတက္ဘူးဆိုလည္း က်န္တဲ့သူေတြတက္မွာပဲ – ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာ | DVB