ေက်ာင္းႀကဳိပုိ႔ယာဥ္ အစီး၂၀၀ ကို ကန္ထ႐ိုက္တာအသင္းထံ ျပန္ေရာင္းရန္ကမ္းလွမ္း | DVB