သာစည္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ မိႈခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရာက လူ ၂၀ ေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္ | DVB