မြန္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ေငြသိမ္း၏ ဈာပနက်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB