ႏိုင္ငံတကာ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ဆုတံဆိပ္ ၃ခုရရွိ | DVB