မသန္စြမ္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆရာမေလး ေဒၚအိအိညိမ္း မီးအိမ္ရွင္ဆရာဆုရရွိ | DVB